Giá trị định giá Đất đường La Thành, Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

39,600,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
31,680,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
43,560,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
39,600,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (La Thành, Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội)