Giá trị định giá Đất đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

80,105,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
64,084,128 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
88,115,676 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
111,837,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội)