Giá trị định giá Đất đường Ngô Thì Nhậm, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

115,187,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
92,150,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
126,706,250 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
105,322,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngô Thì Nhậm, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội)