Giá trị định giá Đất đường Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

10,436,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,348,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
11,479,776 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
10,436,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận)