Giá trị định giá Đất đường Lê Đình Chinh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

11,197,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,957,704 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
12,316,843 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
11,197,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Đình Chinh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận)