Giá trị định giá Đất đường Ngách 31/33 Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

311,462,910 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
273,240,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
352,000,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
523,627,830 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 31/33 Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)