Giá trị định giá Đất đường Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

574,098,310 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
459,278,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
631,508,141 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
544,784,510 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)