Giá trị định giá Đất đường Ngách 255/50 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

62,046,170 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
52,739,090 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
71,414,020 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
79,402,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 255/50 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)