Giá trị định giá Đất đường Ngách 442/15 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

60,841,390 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
51,715,030 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
70,027,340 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
77,860,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 442/15 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)