Giá trị định giá Đất đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

559,106,710 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
447,285,368 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
615,017,381 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
690,427,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)