Giá trị định giá Đất đường Nam Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

29,347,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,477,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
32,281,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
37,956,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nam Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)