Giá trị định giá Đất đường Đường Số 215, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

42,426,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,940,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
46,668,776 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
38,747,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 215, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)