Giá trị định giá Đất đường Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

226,159,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
180,927,504 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
248,775,318 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
284,397,210 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)