Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

362,015,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
289,612,104 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
398,216,643 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
301,988,790 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)