Giá trị định giá Đất đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

321,875,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
257,500,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
354,062,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
704,099,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)