Giá trị định giá Đất đường Liên Phường, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

30,385,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
24,308,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
33,423,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
53,373,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Liên Phường, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)