Giá trị định giá Đất đường Lê Trọng Tấn, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

91,404,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
73,123,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
100,545,060 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
63,462,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Trọng Tấn, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội)