Giá trị định giá Đất đường Đa Sĩ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

62,343,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
49,875,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
68,578,125 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
67,995,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đa Sĩ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội)