Giá trị định giá Đất đường Lê Lý, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

33,344,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,675,312 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
36,678,554 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
34,311,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Lý, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang)