Giá trị định giá Đất đường Đào Sư Tích, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

32,683,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,147,088 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,952,246 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
33,632,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đào Sư Tích, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang)