Giá trị định giá Đất đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

805,632,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
644,505,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
886,195,695 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
717,771,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)