Giá trị định giá Đất đường Kiệt 156 Phan Chu Trinh, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

33,753,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
27,003,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
37,129,224 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
24,495,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Kiệt 156 Phan Chu Trinh, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế)