Giá trị định giá Đất đường Phan Bội Châu, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

51,539,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
41,231,312 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
56,693,054 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
24,735,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Bội Châu, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế)