Giá trị định giá Đất đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

69,766,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
55,812,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
76,742,710 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
72,727,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)