Giá trị định giá Đất đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

182,000,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
145,600,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
200,200,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
177,307,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)