Giá trị định giá Đất đường Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

152,243,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
121,794,560 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
167,467,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
161,963,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)