Giá trị định giá Đất đường Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

160,120,890 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
128,096,712 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
176,132,979 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
219,978,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)