Giá trị định giá Đất đường Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

222,186,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
177,749,264 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
244,405,238 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
231,805,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)