Giá trị định giá Đất đường Hòa Hiệp, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

133,540,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
106,832,448 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
146,894,616 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
136,134,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hòa Hiệp, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)