Giá trị định giá Đất đường Hầm Chui Dân Sinh, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

26,950,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
22,907,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,035,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,430,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hầm Chui Dân Sinh, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội)