Giá trị định giá Đất đường Đại Lộ Thăng Long, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,640,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,912,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
4,004,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,640,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đại Lộ Thăng Long, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội)