Giá trị định giá Đất đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

726,562,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
581,250,384 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
799,219,278 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
676,756,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)