Giá trị định giá Đất đường Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

271,954,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
217,563,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
299,150,060 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
286,767,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội)