Giá trị định giá Đất đường Ngách 290/11 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

270,123,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
243,554,910 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
295,490,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
280,729,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 290/11 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội)