Giá trị định giá Đất đường Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

93,916,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
75,133,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
103,307,974 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
104,157,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)