Giá trị định giá Đất đường Đường dẫn cầu Phú Mỹ, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

78,554,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
62,843,424 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
86,409,708 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
88,125,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường dẫn cầu Phú Mỹ, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)