Giá trị định giá Đất đường Đông Hưng Thuận 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

40,620,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
32,496,240 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
44,682,330 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
47,811,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đông Hưng Thuận 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)