Giá trị định giá Đất đường Trường Chinh, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

64,197,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
51,357,696 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
70,616,832 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
47,356,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trường Chinh, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)