Giá trị định giá Đất đường Đông Hưng Thuận 30, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

34,009,170 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
27,207,336 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
37,410,087 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
43,677,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đông Hưng Thuận 30, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)