Giá trị định giá Đất đường Đông Hưng Thuận 10B, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

47,300,690 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
37,840,552 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
52,030,759 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
46,378,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đông Hưng Thuận 10B, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)