Giá trị định giá Đất đường Đông Hưng Thuận 11, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

43,855,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
35,084,016 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
48,240,522 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
44,577,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đông Hưng Thuận 11, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)