Giá trị định giá Đất đường Đỗ Năng Tế, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

74,242,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
59,394,272 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
81,667,124 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
66,471,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đỗ Năng Tế, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)