Giá trị định giá Đất đường DN5, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

46,069,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
36,855,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
50,676,912 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
46,829,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (DN5, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)