Giá trị định giá Đất đường DN10, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

45,626,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
36,501,552 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
50,189,634 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
46,378,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (DN10, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)