Giá trị định giá Đất đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

44,532,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
35,625,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
48,985,255 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
53,373,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)