Giá trị định giá Đất đường Cây Me, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

20,553,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
16,442,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
22,609,015 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
24,435,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cây Me, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương)