Giá trị định giá Đất đường Đỗ Thành Nhân, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

27,281,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
21,825,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
30,009,375 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
23,012,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đỗ Thành Nhân, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương)