Giá trị định giá Đất đường C4A- Khu C, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

48,157,590 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
38,526,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
52,973,349 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,094,510 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (C4A- Khu C, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)