Giá trị định giá Đất đường C11 - Khu C, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

104,432,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
83,545,704 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
114,875,343 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
105,220,170 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (C11 - Khu C, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)