Giá trị định giá Đất đường Bùi Thị Điệt, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

4,661,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
3,728,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,127,276 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
4,960,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùi Thị Điệt, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)